Kennisnetwerk Natuurboeren van start in Overijssel

Op donderdag 9 oktober is bij natuurderij Keizersrande in Diepenveen de eerste bijeenkomst van Kennisnetwerk Natuurboeren voor (aspirant)pachters van natuurterreinen, natuurboeren en vertegenwoordigers van natuurorganisaties in Overijssel.

Kennisnetwerk Natuurboeren is onderdeel van een driejarig samenwerkingsproject van Stichting Natuurboer uit de Buurt en Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Overijssel.

Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is het gezamenlijk ontwikkelen van een kennisnetwerk met alle pachters van natuurterreinen om zo onderling kennis en ervaring over natuurbeheer uit te wisselen en samen te kijken hoe kwaliteit van beheer kan worden verbeterd.
Het kennisnetwerk zal een serie van bijeenkomsten organiseren waar o.a. onderwerpen aan de orde zullen komen als begrazing en maaibeheer in natuurgebieden; aandacht voor bedreigde soorten; de gaia-meetlat voor biodiversiteit, communicatie met bezoekers, de regelgeving, marktconcepten en de wijze van samenwerking. De onderwerpen zullen worden afgestemd op wat de pachters, de drie TBO’s en natuurboeren belangrijk vinden.

Begrazing en maaibeheer
Op 9 oktober gaat het kennisnetwerk over begrazing en maaibeheer van natuurterreinen. Het programma ziet er als volgt uit:

  • Introductie van het project natuur naar de markt en het initiatief en de initiatiefnemers van het kennisnetwerk
  • Natuurboeren en natuur experts aan het woord over hun ervaringen
  • Het uitwisselen van kennis en ervaring in kleine groepen
  • Bespreken van de belangrijkste conclusies en vragen en vervolg van het kennisnetwerk

Volgeboekt
De eerste bijeenkomst van Kennisnetwerk Natuurboeren op donderdag 9 oktober is helemaal volgeboekt. Deelname aan de bijeenkomst is alleen mogelijk voor mensen die zich hiervoor eerder per mail hebben aangemeld.

Wie uitgenodigd wenst te worden voor een volgende bijeenkomst in december kan zich per mail wenden tot Wim Bovendeert van Stichting Natuurboer uit de Buur: w.bovendeert@planet.nl

Deel dit bericht op: Share on FacebookTweet about this on Twitter