Wij zijn nuttig voor de natuur & de natuur is nuttig voor ons

Als leden van de Stichting Natuurboer uit de Buurt willen we de rijkdom aan soorten zichtbaar maken, én zorgen dat je dat proeft. Kortom: we willen het beleefbaar maken. De zorg voor de dieren, de variatie aan grassen en kruiden, de gematigde bemesting, dat alles proef je terug in onze producten. Daarmee onderscheiden we ons van de bulkproducenten. We willen laten zien dat je ook goed kunt boeren met meer variatie aan planten en dieren, en dat je daardoor producten krijgt met meer smaak. We zijn biologische boeren!

Actueel nieuws