Natuurboeren organiseren inspiratietour

Biodiversiteit, natuurbeleving en vermarkting van producten in je eigen buurt of via de korte keten. Dat zijn de thema’s van een kennis- en inspiratietour die de Overijsselse stichting Natuurboer uit de Buurt organiseert. De stichting wil de rijkdom aan soorten zichtbaar maken en vertalen in de producten die boeren bij voorkeur lokaal of regionaal afzetten.

In het najaar en winter van 2021 en 2022 organiseert de stichting Natuurboer uit de Buurt vijf kennis- en inspiratiebijeenkomsten, elk gericht op een thema:
1. Kruidenrijk grasland en biodiversiteit op en rond het erf
2. Samenwerken in natuurbeheer (in samenwerking met terreinbeherende organisaties)
3. Leren van aansprekende succesvolle initiatieven op landelijke schaal
4. Leren van aansprekende initiatieven op regionale schaal (Overijssel en omstreken)
5. In gesprek met verrassende (potentiële) afnemers

De stichting wil met dit project, dat mogelijk gemaakt is door het ministerie van LNV, een inspiratiebron zijn voor boeren die aan de slag willen met biodiversiteit, het ‘laden’ van het product met natuurbeleving en het realiseren van de bijbehorende korte keten.

Wanneer en voor wie zijn de bijeenkomsten?
De bijeenkomsten worden georganiseerd in de periode oktober 2021 tot en met februari 2022, de eerste bijeenkomst vindt plaats op 28 oktober. Doelgroep voor deze bijeenkomsten zijn agrarische ondernemers die zich verbonden voelen met de onderwerpen biodiversiteit, natuurbeleving en/of afzet in de eigen buurt of via de korte keten. Het is niet nodig dat u deze onderwerpen nu al in uw bedrijf toepast. Ook is het niet nodig om biologisch te zijn. U kunt één of meer bijeenkomsten volgen.

28 oktober 2021: Bijeenkomst Kruidenrijk grasland en biodiversiteit op en rond het erf
Op 28 oktober 2021 vindt de eerste bijeenkomst “Kruidenrijk grasland en biodiversiteit op en rond het erf” plaats in Heino. Kruidenrijk grasland staat in de belangstelling, maar de ontwikkeling ervan gaat niet vanzelf. Tijdens deze bijeenkomst komt Wim Schippers, auteur van “Ontwikkeling kruidenrijk grasland” uitleg geven over onder andere de ontwikkeling van kruidenrijk grasland en de inpassing in de bedrijfsvoering. Daarnaast vertelt bioloog Esther Graaskamp wat je kunt doen om de biodiversiteit op en rond je erf te verhogen.

Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:
13.30-13.50 uur Ontvangst met koffie en thee
13.50-14.00 uur Welkom door bestuurslid Natuurboeren
14.00-14.45 uur Aan de slag met biodiversiteit op je erf, door Esther Graaskamp, bioloog
14.45-15.00 uur Pauze
15.00-16.00 uur De praktijk van het ontwikkelen van kruidenrijk grasland, door Wim Schippers, auteur “Ontwikkeling kruidenrijk grasland”
Vanaf 16.00 uur Borrel en napraten
De data voor de andere vier bijeenkomsten worden in een apart bericht bekend gemaakt.

Meer informatie en aanmelden
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met Esther Graaskamp (graaskamp@natuurenplatteland.nl of 06-12889965). Deelname is gratis. Na aanmelding ontvangt u de exacte locatiegegevens.

Deel dit bericht op: Share on FacebookTweet about this on Twitter