Mussen en zwaluwen profiteren van natuurboeren

Bij natuurboeren tref je meer zwaluwen en mussen op het erf dan bij gangbare boeren. Dit blijkt uit een onderzoek dat Landschap Overijssel afgelopen zomer uitvoerde bij natuurboeren in Overijssel.

 

Het onderzoek betrof ondernemers die zijn aangesloten bij Stichting Natuurboer uit de Buurt. Dit zijn biologische boeren (Skal-gecertificeerd) met een bedrijfsareaal dat voor minstens 25 procent uit natuur bestaat.

De natuurboeren werken in het project “Natuur naar de markt” samen met projectpartners aan een concrete monitoring van biodiversiteit.
Het onderzoek naar zwaluwen en mussen is een pilot, en de komende jaren zal een vervolg krijgen in een structurele aanpak. Landschap Overijssel trekt deze ontwikkeling van een bruikbare systematiek voor monitoring en evaluatie van biodiversiteit bij natuurboeren.

Als je kijkt naar het totaal overzicht valt je op dat er veel verschil zit tussen de bedrijven. Een grote actieve boerderij met een groen erf, die in het open

landschap ligt, zal de meeste soorten erfvogels en hogere aantallen herbergen dan bijvoorbeeld kleinere bedrijven.

 

Hoge score

Van de vijf soorten erfvogels op de rode lijst, huismus, ringmus, huiszwaluw, boerenzwaluw en spreeuw, heeft een natuurboer er gemiddeld drie tot vier broedend op zijn erf. Dit is een hoge score. Vergelijken met reguliere boeren is lastig omdat er over de meeste vogelsoorten geen gegevens zijn.

Die zijn er wel voor de boerenzwaluw. Met gemiddeld negen nesten per bedrijf ligt het aantal boerenzwaluwen bij natuurboeren hoger dan bij gangbare boeren waar gemiddeld drie tot acht nesten aanwezig zijn.

Meer insecten

De boerenzwaluw profiteert van de natuurboeren omdat er runderen op hun bedrijven zijn, en ze bij/boven deze dieren kunnen foerageren. Omdat er geen chemicaliën worden gebruikt zijn er meer insecten rond de boerderij waar de zwaluwen van profiteren.

Omdat het vee buiten loopt, zijn er meestal vanzelf plekken met modder beschikbaar, voor het bouwen van de nesten. Dit is niet het geval bij de meeste reguliere rundveebedrijven.

 

Deel dit bericht op: Share on FacebookTweet about this on Twitter