Natuurboeren op de Bio-Beurs

De mannen en vrouwen van Stichting Natuurboer uit de Buurt zijn 21 en 22 januari op de Bio-Beurs in Zwolle. Ze zoeken boeren die mee willen doen. Dat is nodig om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar producten vanuit de marktconcepten van de natuurboeren. 

Op de Bio-Beurs  zal de aanwezigheid van Stichting Natuurboer uit de Buurt op het Streekplein vooral gericht zijn op het werven van nieuwe leden. Bij Stichting Natuurboer uit de Buurt zijn biologische boeren (Skal-gecertificeerd) aangesloten met een bedrijfsareaal dat voor minstens 25 procent uit natuur en/of landschapselementen bestaat. Vaak gaat het om natuur van terreinbeherende organisaties (tbo’s) als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of de provinciale Landschappen.

Natuurboeren van Stichting Natuurboer uit de Buurt werken aantoonbaar aan het vergroten van de biodiversiteit op hun bedrijven. Momenteel gaat het om ruim 30 natuurboeren verspreid over Nederland. Het bestuur van Stichting Natuurboer uit de Buurt verwacht dat dit aantal de komende jaren kan verdrievoudigen.

Stichting Natuurboer uit de Buurt mikt op de ontwikkeling van marktconcepten waarmee het specifieke karakter van de bedrijven van natuurboeren tot waarde te brengen is, en waarbij duurzaamheid verankerd is in de keten. Natuurboeren willen laten zien dat je ook goed kunt boeren met meer variatie aan planten en dieren, en dat je daardoor producten krijgt met meer smaak.

Deel dit bericht op: Share on FacebookTweet about this on Twitter