Veel soorten op boerderijen van Natuurboeren

De boeren van Stichting Natuurboer uit de Buurt monitoren jaarlijks de biodiversiteit op hun bedrijven. Dit doen ze met hulp van een groep bevlogen vrijwilligers. In 2018 kwam naar voren dat je bij natuurboeren vaak soorten treft die hoge biotoopeisen stellen.

Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft samen met de boeren de planten, vogels en vlinders op de bedrijven gemonitord volgens een door Landschap Overijssel ontwikkelde methode.
Tijdens drie monitoringsrondes zijn bij de verschillende Natuurboeren veel verschillende soorten aangetroffen, waaronder diverse bijzondere en zeldzame soorten. Doordat de aanwezige biotopen verschillen per bedrijf verschilt ok de soortensamenstelling per bedrijf.
Er zijn bij de natuurboeren echter soorten waargenomen, die hoge biotoopeisen stellen en daardoor alleen onder bepaalde omstandigheden voor kunnen komen. Deze omstandigheden zijn vaak niet aanwezig op gangbare bedrijven. Aangetroffen diersoorten waren bijvoorbeeld de bosrietzanger,geelgors en gehakkelde aurelia. Bijzondere plantensoorten waren onder meer veenreukgras, gele maskerbloem

De bosrietzanger
en slofhak.

Drie monitoringsrondes
Tijdens een startbijeenkomst begin april, zijn vrijwilligers en boeren geïnstrueerd over de te hanteren methode. De vrijwilligers hebben vervolgens op ieder bedrijf doorgaans drie monitoringsrondes uitgevoerd, verspreid over de volgende perioden: 10 – 30 april; 5 – 15 juni en 15 juli – 15 augustus. De monitoring werd vaak uitgevoerd in duo’s, soms in bijzijn van de boer, waarbij vaste routes zijn afgelopen.
Behalve op het erf zijn ook vier verschillende transecten gelopen langs akkers, grasland, houtwallen/singels en watergangen.

Deel dit bericht op: Share on FacebookTweet about this on Twitter